Uitnodiging voor verjaardag met buffet op 25 november

Beste collega veteraan,

Onze vereniging bestaat op zondag 25 november twee jaar en dat willen we graag samen vieren. Met veel plezier nodig ik daarom u en uw familie uit voor een gezellige bijeenkomst met een eenvoudig Indonesisch buffet op 25 november.

Verenigingsgebouw BuitensocieteitProgramma
De ontvangst met koffie is vanaf 15.30 uur, om 16.00 uur is er een welkomstwoord en het buffet wordt opgediend vanaf 17.00 uur. Na het buffet is er gelegenheid voor een drankje tot ca. 19.00 uur.

We hopen op een grote opkomst en een gezellig samenzijn!

Voor meer informatie zie agenda

Herdenking monumenten Engelse Werk en Haersterveerweg

Monument Engelse Werk(Tekst Swollenaer) Bij het oorlogsmonument in park Het Engelse Werk in Zwolle is woensdag 3 oktober 2018 een korte herdenkingsplechtigheid gehouden.
In 1944 werden op deze plek zes mensen gefusilleerd. In 2001 werd in het park het monument opgericht ter nachgedachtenis aan de slachtoffers. De nabijgelegen basisschool De Brug heeft het monument geadopteerd. Tijdens de plechtigheid waren leerlingen van de school actief betrokken. Wethouder Monique Schuttenbeld woonde de plechtigheid bij namens de gemeente Zwolle en legde bloemen bij het monument.

Vereniging Veteranen Zwolle heeft zich bij de herdenking goed vertegenwoordigd. Bij monde van Henk is mooi uitgelegd hoe wij doorgeven wat niet vergeten mag worden.
Zie: https://www.facebook.com/rtvfocuszwolle/videos/317367185511982/

Herdenking Haersterveerweg 2018 rtv focus (2)(Tekst RTV Focus) Bij het oorlogsmonument aan de Haersterveerweg in Zwolle werd vrijdagmiddag 12 oktober 2018 een korte herdenkingsplechtigheid gehouden. In 1944 werden op deze plek zeven mensen gefusilleerd. Het monument aan de Haersterveerweg is in 1987 geadopteerd door basisscholen De Campherbeek en De Duyvencamp. Het monument werd opgericht ter nagedachtenis aan de zeven inwoners van Zwolle die op 13 oktober 1944 op de schietbaan aan de Schrevenweg (nu Haersterveerweg) werden gefusilleerd als vergelding voor een gepleegde verzetsdaad. Het monument stelt een schietbaan voor met daarop de namen van de zeven Zwollenaren. Bij de plechtigheid, die om 13.30 uur begon waren leerlingen van de twee scholen actief betrokken.

Wethouder William Dogger woonde de plechtigheid bij namens de gemeente Zwolle en legde bloemen bij het monument. Ook leerlingen en nabestaanden legden bloemen bij het monument.
Zie ook afbeelding op pagina

Herdenking Park Eekhout 2018

Indië herdenking op 15 augustus in Park Eekhout waardig en indrukwekkend verlopenPark Eekhout 2016 (1b)

Sinds de onthulling van het monument in 2002 vond woensdag 15 augustus 2018 voor de 16e maal de herdenking plaats bij het Indië- en Nieuw Guinea-monument in Park Eekhout in Zwolle. Dit ter nagedachtenis aan de burgers en militairen die de dood vonden door oorlog, bezetting, gevangenschap en terreur in Oost-Azië in de periode van 1941 tot en met 1962.

Onbekende helden

Herdenking Park Eekhout 2018 (24)Ondanks de lichte consternatie in de media dat de herdenking in de toekomst mogelijk in gevaar zou komen, is tijdens de uitvoering hiervan niets gebleken. Sterker nog, alle sprekers gaven in hun toespraak aan dat ook deze herdenking van een roerige (soms vergeten) periode vooral levend moet blijven, omdat de ontberingen en terreur, die in dit tijdvak in voormalig Nederlands Indië hebben plaatsgevonden een onuitwisbaar deel van onze Vaderlandse geschiedenis uitmaakt. Zo benadrukte voorzitter en ceremoniemeester Jeffrey Satoor de Rootas het thema: “onbekende helden”, waarmee al die met name Indische Nederlanders worden herdacht en geëerd, die tijdens de Indonesische revolutie met gevaar voor eigen leven zich bekommerden over de Indo- Europeanen (buitenkampers) ter afscherming van de steeds agressiever wordende Indische bevolking.

Nederlands grootste Humanitaire operatie

Speciale gast dit jaar was de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht (IGK) Lt. Gen Hans van Griensven. In zijn toespraak Herdenking Park Eekhout 2018 (28)benaderde hij de verschillende perioden, die op deze dag werden herdacht en waaraan vele burgers en militairen blootstonden aan geweld. Daarnaast benadrukte hij ook de overtocht en inzet van 150.000 Nederlandse militairen, die vanuit Nederland de overtocht naar Nederlands Indië en later Nieuw-Guinea maakten om daar de orde en rust te herstellen en waarvan er 6200 collega’s sneuvelden, waaronder 15 Zwollenaren, die op het monument staan vermeld. Hoewel deze operatie veel meer gekenmerkt werd als humanitaire operatie staat deze periode in de geschiedenis meer bekend vanwege de – ook gepleegde- misstanden. Van Griensven benadrukte dat het nu lopende onderzoek naar de gebeurtenissen in die tijd, moet leiden tot een evenwichtig en genuanceerd beeld over deze zwarte periode in de Nederlandse geschiedenis. Dit zijn we al deze militairen en burgers, die bij thuiskomst in Nederland kil en verwijtend ontvangen werden, verschuldigd.

Herdenking Park Eekhout 2018 (34)Als tweede spreker gaf oorlogsveteraan Ted Hielckert aan hoe hij eerst als klein kind in Indië en daarna als militair deze indrukwekkende periode met al zijn verschrikkingen had ervaren en veranderd (toen was PTSS nog niet bekend) en wat hem later gesterkt heeft om hier zowel binnen de Indische gemeenschap als ook daarbuiten (scholen, verenigingen en culturele groeperingen) hiervoor blijvend aandacht aan te laten besteden. Tot slot droeg burgemeester Henk-Jan Meijer een gedicht voor met de titel: Fluistering uit het verleden , waarna de plechtigheid begon.

Ambassadeur van de vrijheid Zwolle

Nadat de erewacht zoals altijd bestaande uit het detachement van de KNatres en Veteranen de eregroet hadden gebracht werd de Taptoe geblazen en was eenieder 1 minuut stil, waarna het Wilhelmus werd gezongen. Hierna volgde de kranslegging, welke mede door één van  ambassadeurs van de vrijheid Zwolle, Laura van der Beek werd aangereikt. De kransen werden gelegd door de burgemeester en loco-CvdK van Overijssel, Bert Boerman, Herdenking Park Eekhout 2018 (35)vertegenwoordigers van de Indische, Molukse, Papua en Joodse gemeenschap en namens de VVZ en AVOM door Jan Hopster en Mathilde Wienen. Hierna legde onderwijzeres Mw. Suzanne Aalberts een bloemstuk namens  de Parkschool, die het monument hebben geadopteerd, waarna het defilé langs het monument werd gestart, zodat de aanwezigen ook persoonlijk bloemen bij het monument konden leggen. De hele ceremonie werd muzikaal begeleid en ondersteund door de Molukse zanger, John Lesnussa en het Zwolse koperensemble Excelsior. Na de ceremonie was iedereen zoals gebruikelijk nog uitgenodigd voor een kopje koffie of thee bij theeschenkerij in Park Eekhout, waar eenieder met zeer goed gevoel terugkeek op deze waardige en indrukwekkende herdenking, waarbij de onbekende helden centraal stonden.
Zie ook pagina afbeeldingen
en RTV Focus Zwolle
Herdenking Park Eekhout 2018 (19)

Kaarten en tekeningen Bevrijdingsfestival Overijssel naar de missies

KleurenindetentJ.l. zijn alle (300) kaarten en tekeningen, die bezoekers van het Bevrijdingsfestival Overijssel op 5 mei  jl. hebben geschreven of getekend, overhandigd aan de Commandant van de Militaire Postorganisatie (MPO) in Utrecht om toegestuurd te worden naar  de militairen op de verschillende (12 in totaal) missies. Dit was het initiatief van de Vereniging Veteranen Zwolle (VVZ) om tijdens het vieren van de bevrijding de militairen op missie een hart onder de riem te steken onder het motto: “Stuur een groet naar de missie”.

Tijdens het bevrijdingsfestival waren er dan ook heel veel, met name jongeren, die de veteranenstand bezochten en een kaart met veelal een persoonlijke groet wilden schrijven voor de militairen op missie. Veelal werd aangegeven dat zij maar al te goed begrijpen dat hun ouders en zij zonder de inzet van vele militairen deze Bevrijdingsdag ook niet hadden kunnen vieren. Onder de jongeren leeft het besef dat vanwege de situatie in de wereld, vrijheid niet vanzelfsprekend is steeds meer en leidt dit vele eigen initiatieven. Eén van die initiatiefneemsters is Eline Oosten, een studente aan de katholieke PABO in Zwolle. Zij heeft als kleindochter van een veteraan tijdens haar stage haar klas verteld over de betekenis van 4 en 5 mei en hoe belangrijk het voor militairen is om post te ontvangen. Hierna hebben alle kinderen een tekening met vredeswens voor de soldaten op missie gemaakt, die zij op de bewuste 5 mei bij veteranenstand kwam aanbieden. Deze tekeningen zijn nu tegelijk met de rest van de kaarten en tekeningen verstuurd naar de diverse missies in o.a. Mali, Irak, Soedan, Afghanistan en het Midden Oosten.
Overhandiging kaarten en brieven
De overgave van de doos met enveloppen aan de commandant MPO, Kap Henk de Ruijter door één van de bestuursleden van de VVZ, Lkol (bd) Jef Bolders op de militaire postlocatie in Utrecht.

Veteranentent druk bezocht op Bevrijdingsfestival Zwolle

Opening Bevrijdingsfestival Zwolle

Ceremonieel 2Onder een goudgele zon verzamelden om 10.15 de veteranen zich bij het hoofdpodium voor het bijwonen van de aankomst van het bevrijdingsvuur uit Wageningen en het ontsteken van de vlam naast het hoofdpodium in het park de Weezenlanden. Zoals gebruikelijk stond ons detachement aangetreden voor de openingsceremonie, waarbij het Wilhelmus werd gezongen en de Nederlandse, Overijsselse en Zwolse vlaggen door zorg van ons in top werden gehesen. Na deze ceremonie werden de genodigden, waaronder ook de veterane getrakteerd op een Oranjebitter en kon het publiek en genodigden genieten van het optreden van “The Bluebettes”, die net als voorgaande jaren met hun show de muziek uit Sixties terugbrachten bij de veelal oudere generatie in het publiek.Kind bij veteraan Na dit optreden gingen om 12 uur alle attracties op het park open en bleek al snel dat de stemming er goed inzat en dat het weer ervoor zou zorgen dat het bevrijdingsfestival dit jaar weer kon rekenen op een record aantal bezoekers.

Ambassadeurs van de vrijheid

Avdv SwollenaerVanaf 12 uur bezochten ook vele veteranen hun ontmoetingsplaats om weer even onder het genot van koffie of iets koelers en krachtigers even bij te kletsen met de maten en collega’s van weleer. In de veteranentent vond ook dit jaar weer een primeur plaats. Als vervolg op het project “Ambassadeurs van de vrijheid” van vorig jaar is de gemeente Zwolle als enige dit jaar doorgegaan met dit project, waarbij leerlingen van het Deltion College, worden voorbereid om het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is uit te dragen onder de jeugd. Ook dit wordt door de VVZ ondersteund. Derhalve vond in de veteranentent de uitreiking plaats van de Poloshirts met als tekst: Ambassadeur van de vrijheid Zwolle aan leerlingen van het Deltion College en de jongerenraad van Zwolle door burgemeester Hen Jan Meijer en Mw. Suzan Ingelse van het Deltion College. Het geheel werd daarna op passende wijze muzikaal ondersteund door de “Lowland brigade pipe band” uit Zwolle!

(Zie voor meer impressie de foto’s van onze fotograaf Hans Kneefel)

Doedelzakkers

“Stuur een Groet naar de Missie”

Net als vorig jaar bezochten meer niet veteranen en jongeren de veteranen Stand (tent). De vorig jaar gestarte actie met motto: “Stuur een groet naar de missie” met als doel om in het kader van de bevrijding de (veelal jonge) bezoekers meer te betrekken bij het werk wat militairen (nu) op missies FotoJefveteranentent2doen om de broze vrede in de diverse gewapende conflicten te bewaren en te implementeren, zorgde wederom voor veel bekijks. Na het succes van vorig jaar had de werkgroep, bestaande uit Fons, Robert, Mathilde en Jef hiervoor weer kaarten laten drukken met de foto van een eerder bevrijdingsfestival in Zwolle, waarop bezoekers een vredesgroet konden schrijven voor willekeurige militairen in de diverse missies, waar NLD nog steeds aan deelneemt. Voorts was een grote tafel ingericht met kleurpotloden en allerlei tekeningen, die kleinere kinderen konden Kleurenindetentinkleuren en voorzien van naam in de missiebox konden deponeren om Nederlandse militairen op hun missie een hart onder de riem te steken. Net als vorig jaar liep het op sommige momenten storm in de veteranentent waar de kleintjes onder het genot van ranja er lustig op los kleurden. Maar ook voor de jongeren en ouderen was er veel animo om te bezien en horen waar Nederlandse militairen nu op missie  zijn. En ook was er grote bereidheid om een kaart van een veelal persoonlijke vredesgroet te voorzien om deze vervolgens in de mTekenen voor missieissiebox te deponeren. Ook waren er vele mensen die in en naast de tent (al dan niet) onder het genot van een drankje met ons in gesprek raakten over waar wij op missie waren geweest en hoe wij dat ondervonden hadden. Iedereen waardeerde de inzet en sommige veteranen die nog geen lid waren van de VVZ hebben zich aangemeld. Voorts blijkt het militaire tenue met de diverse medailles toch wel indruk te maken, getuige het feit dat sommige mensen (vooral dames!) met een veteraan op de foto wilden! Mede dankzij de steun van onze collega’s van het Deltion College konden de activiteiten in de tent wederom plaatsvinden. Op het einde van de middag bleken er weer ruim 250 kaarten en tekeningen geschreven en gekleurd te zijn. Deze kaarten en kleurplaten worden nu naar willekeurige militairen in de diverse missie gestuurd als steun en waardering voor hun nuttige en dankbare taak in het belang van andermans vrijheid.

Op de bijgevoegde foto’s ziet u de verschillende handelingen waar veteranen aan deelnamen en hoe gezellig druk het was op het terras en in en bij de tent met het kleuren van de platen en schrijven van de kaarten. Wederom kunnen we terugkijken op een zeer mooie en nuttige 4-5 mei viering met dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet.