Wie zijn wij

Vereniging Veteranen Zwolle
Opgericht met medewerking van de gemeente op 25 november 2016.


Bestuur

Fons

Fons Aarendonk
Voorzitter

Vacant

Secretaris

Arnold WeverArnold Wever
Peningmeester

Jef BoldersJef Bolders
Coördinator
Herdenkingen

RobertRobert de Vries
Coördinator
Veteraan in de klas

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEric de Haan
Coördinator
Nuldelijnsondersteuning

BasBas van de Berg
Bestuurslid
tvs wrnd secretaris

Hilly Veltkamp-VeenstraHilly Veltkamp-Veenstra
Ledenadministratie

 

Donateur

De Vereniging kan haar doelstellingen slechts verwezenlijken met uw hulp en financiële steun. Wordt daarom donateur van de Vereniging Veteranen Zwolle (VVZ) en stort uw vrijwillige bijdrage op bankrekening NL35 SNSB 0946 3752 75 ten name van Vereniging Veteranen Zwolle onder vermelding Donatie.


Lief en leed

Het bestuur is graag deelgenoot van vermeldenswaardige feestelijke of droevige gebeurtenissen in de privésfeer van onze veteranen. Het bestuur is op uitnodiging van leden aanwezig bij belangrijke familiefestiviteiten, bezoekt zieke leden en vertegenwoordigt de vereniging bij uitvaart van leden. Indien de familie dit wenst zal de vereniging haar uiterste best doen om een erewacht bestaande uit leden van de vereniging de begrafenis of herdenking te laten ondersteunen.

Het bestuur is afhankelijk van een goede berichtgeving. U wordt daarom vriendelijk verzocht de gebeurtenis te melden via secretaris@veteranenzwolle.nl

Reacties zijn gesloten.