Wie zijn wij

Vereniging Veteranen Zwolle
Opgericht met medewerking van de gemeente op 25 november 2016.


Bestuur

Bas van de Berg
Voorzitter

BramBram van den Boogaard
Secretaris

Tjerk Dijkstra
Penningmeester

Robert de Vries
Bestuurslid
(Coördinator social media)

Marco van Daelen
(Coördinator Herdenkingen)

Hilly Veltkamp-VeenstraHilly Veltkamp-Veenstra
(Ledenadministratie)

MathildeMathilde Spanhak-Wienen
(Coördinator Lief&leed commissie)

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEric de Haan
(Web beheerder)

 

Donateur

De Vereniging kan haar doelstellingen slechts verwezenlijken met uw hulp en financiële steun. Wordt daarom donateur van de Vereniging Veteranen Zwolle (VVZ) en stort uw vrijwillige bijdrage op bankrekening NL35 SNSB 0946 3752 75 ten name van Vereniging Veteranen Zwolle onder vermelding Donatie.


Lief en leed
Op verzoek van onze leden is officieel de lief&leed commissie ingesteld. Drie van onze leden, zijnde Mathilde, Roel en Maartje hebben zich bereid verklaard dit op hun te nemen. Een belangrijke pijler van de vereniging is saamhorigheid. Iets te vieren? Ziek? Lief en leed dat gedeeld mag worden? Stuur het bestuur even een berichtje, graag via info@veteranenzwolle.nl

Het bestuur is graag deelgenoot van vermeldenswaardige feestelijke of droevige gebeurtenissen in de privésfeer van onze veteranen. Het bestuur is op uitnodiging van leden aanwezig bij belangrijke familiefestiviteiten, bezoekt zieke leden en vertegenwoordigt de vereniging bij uitvaart van leden. Indien de familie dit wenst zal de vereniging haar uiterste best doen om een erewacht bestaande uit leden van de vereniging de begrafenis of herdenking te laten ondersteunen.

Reacties zijn gesloten.