Herdenking bij monument Meppelerstraatweg

Onder een schrille lentezon hebben op donderdag 31 maart leerlingen van groep 7 en 8 van de OBS “de Springplank” een herdenkingsplechtigheid gehouden bij het oorlogsmonument aan de Meppelerstraatweg ter nagedachtenis van de 5 slachtoffers uit Zwolle en Kampen, die daar precies 71 jaar geleden (notabene 14 dagen voor de bevrijding van Zwolle) werden gefusilleerd door de Duitse bezetters als vergelding voor een verzetsdaad.  

Bij de herdenking, die werd geleid door Mw. Meral Uzun van groep 8 waren ook nabestaanden aanwezig van de slachtoffers van Dijk en Sebel, wat de herdenking na zoveel jaren toch een speciaal tintje gaf. Voorts namen deel: wethouder Mw. Nelleke Vedelaar en Mw. Lucia Koetsier  vanuit de gemeente Zwolle en werd de erewacht gevormd door 8 leden van de SOMZ. In zijn welkomswoord gaf directeur Martin Sangers aan versteld te staan hoe betrokken de kinderen zijn en hoe geinspireerd zij deze oorlogsdaad in gedichten hebben weten te verwoorden. Na het voorlezen van twee indrukwekkende gedichten, volgde de ceremonie, waarna er bloemen werden gelegd door de gemeente, school en nabestaanden. Daarna legde elke leerling van groep 8 apart een bloem neer en stond even stil voor het monument.  Na de herdenking werden alle aanwezigen door Mw. Uzun op school uitgenodigd om samen met de leerlingen onder het genot van koffie/thee/fris en wat lekkers ervaringen uit te wisselen en de overdracht van de adoptie van het monument van groep 8 aan groep 7 bij te wonen.
Foto_herdenking_OBS_de_SpringplankTijdens deze bijeenkomst, waarbij de kinderen vele vragen hadden aan de nabestaanden en oud-militairen over hun oorlogservaringen, bedankte Mw. Meral Uzun eenieder voor de komst en ondersteuning van deze herdenking, waarin ook zij aangaf elk jaar weer verbaasd te zijn hoe betrokken de leerlingen deze herdenking en periode van oorlog benaderen en verwoorden. Zij bedankte daarbij met name Ted Hielckert, die al jarenlang een week voor de herdenking in groep 8 vertelt over zijn ervaringen over onderdrukking en oorlog. Na de overdracht van de adoptie van het monument aan groep 7 bedankte Ted de school en complimenteerde hij groep 7 en 8 dat ze ondanks het ontbreken (uitvallen) van de muziek het Wilhelmus zo voortreffelijk meezongen. Voorts bedankte hij met name Mw. Uzun voor haar betrokkenheid, initiatief en wijze waarop zij de herdenking regelt en haar klas hierop voorbereidt. Hij gaf aan hoe fijn hij het ieder jaar vond om op deze multi-culturele school voor de klas te staan en over zijn oorlogservaringen te vertellen. Aangezien hij dit jaar het stokje heeft overgedragen, overhandigde hij als dank voor de goede samenwerking haar en de directeur het boek: “Oorlogen en Vredesmissies” en de leerlingen het stripboek: “Op missie, 10 veteranen, 10 verhalen”. Hierna werd de bijeenkomst in een goede en gezellige sfeer voortgezet met discussies en het uitwisselen van nieuwe ideeën en in stijl afgesloten. Wederom een prima herdenking, waarin de school op een goede manier de kinderen het belang van herdenken van oorlogsslachtoffers bijbrengt en waarbij veteranen een belangrijke rol spelen.
Foto impressies zie: afbeeldingen, en RTVZoo.

Lezing “Rusland toen/vandaag en de rol van West-Europa”

Jack de KleineOp 11 maart heeft majoor b.d. Jack de Kleine tijdens de maandelijkse inloopavond een lezing gehouden over de periode dat hij werkzaam is geweest bij afdeling Wapenbeheersing Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij heeft gedurende meer dan 25 jaar gereisd door landen van het voormalige Warschau Pact en meer dan 200 Russische en Oekraïense (Georgische, Armeense, Azerbeidjaanse, Turkmeense enz) militaire eenheden bezocht. In april 2014 heeft hij zelfs een OVSE inspectie team geleid in Noord- en Oost-Oekraïne. Jack heeft ook regelmatig met de plaatselijke bevolking gesproken en heeft daarom ook de “Russische kant van de medaille” laten horen. Gezien de huidige situatie in die regio een interessante lezing!

Veteranen en oud-militairen het was een hele interessante lezing! Lezing gemist? Meldt u zich de volgende keer aan!

Herdenking monument Eikenlaan te Berkum

Aan de herdenking,Monument Eikenlaan 2016 (23) die voortreffelijk werd geleid door de heer Eef Wegerif, directeur van OBS de Campherbeek namen verder deel : wethouder van As en Mw. Koetsier vanuit de gemeente Zwolle, scouts van de Jan Lijdinggroep en Hr. J Borgman, zoon van de oprichter van het monument. De erewacht werd gevormd door 11 oud-militairen en veteranen van de SOMZ. Na de ceremonie, die muzikaal voortreffelijk werd ondersteund door Mej. Desiree Waanders van het Zwols conservatorium, werden door de jonge scholieren gedichten voorgedragen, die het leed van de oorlog en de betekenis van vrede benadrukten. Daarna werden er bloemen gelegd bij het monument door de wethouder, scholen en door alle aanwezige scholieren. Na de herdenking werden de aanwezigen op school uitgenodigd om onder het genot van een kop koffie en soep ervaringen uit te wisselen.
In verband met gezondheidsredenen kon Dhr. Jan Schotman, ooggetuige van het neerstorten van het vliegtuig, dit jaar geen inleiding verzorgen voor de leerlingen van de twee scholen.
Monument Eikenlaan 2016 aanvulling (3)  Deze inleiding werd ’s ochtends op school verzorgd door collega veteraan Harry Konings van de werkgroep “veteraan voor de klas”. Vanuit zijn eigen ervaring en verslag, ondersteund door foto’s en films wist hij de 95 leerlingen op hun niveau uit te leggen, wat voor leed oorlog kan veroorzaken en wat de consequenties zijn. Daarnaast gaf hij aan, waarom de geallieerden bombardementen in Duitsland uitvoerden en wist hij door zijn kennis en aan de hand van originele films het beeld te scheppen aanMonument Eikenlaan 2016 aanvulling (4) welke gevaren, doodsangsten en ontberingen de Amerikaanse en Engelse piloten met hun crew blootstonden tijdens hun missies. Zo ook de bemanning van de verongelukte B-17 Flying Fortress, welke die dag werd herdacht. De kinderen waren stil en behoorlijk onder de indruk en waarderen deze uitleg en beelden enorm, zoals later in de gesprekken met leerlingen en onderwijzers bleek. Wederom een mooie en geslaagde herdenking. Zie ook foto impressie.

Zie ook: Weblog Zwolle

Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie 2016 (37)Het nieuwe jaar is goed begonnen met een gezellige nieuwjaarsreceptie. Dit mede door de muzikale begeleiding door Henk Blom en de aanwezigheid van de meegekomen dames en de genodigden, onder wie afvaardigingen van de Stichting Veteranen Kampen, het Veteraneninstituut en Stichting De Uitdaging. Wat ook plezierig was, was de komst van veel jongere veteranen. Een paar collega-veteranen hebben zich moeten afmelden, waaronder het bestuurslid Franklin Kramer, die momenteel op uitzending is in Mali.
In zijn toespraak memoreerde Fons Aarendonk de hoogte punten van afgelopen jaar: de aanwezigheid van veteranen en oud-militairen met een erewacht op alle herdenkingen en vieringen, een groot aantal gastlessen op scholen gegeven door Ted Hielckert en Henk Blom, het veteranenlustrumfeest op 5 mei en de bestuurswisseling op 9 oktober. Zaken die door het vorige bestuur zijn opgepakt worden door het nieuwe bestuur met veel enthousiasme verder uitgebouwd. Met de gemeente zijn beleidskaders afgesproken over de wederzijdse steun, voor 5 mei wordt er weer een eigen veteranencafé neergezet. Het bestuur heeft het voornemen om de nodige activiteiten te organiseren zoals lezingen over actuele onderwerpen op de Soos-avonden, uitstapjes naar relevante musea, een familiedag gecombineerd met de landelijke veteranendag in juni en een saamhorigheidsactiviteit in het najaar. Zodra de afspraken concreet zijn worden die op de website geplaatst. Afsluitend bedankte Fons David Bos die met ingang van vandaag de taak van barbeheerder op zich neemt, en Han Temmink die met ingang van vandaag de foto-reportages zal verzorgen.
Al met een goed begin van het nieuwe jaar. Kijk ook naar de fotosessie.

 

Nabestaanden bij herdenking monument Haersterveerweg

Monument HaersterveerwegMonument op de schietbaan Berkum is een monument aan de Haersterveerweg in Zwolle dat is opgericht ter nagedachtenis aan zeven burgers die op 13 oktober 1944 zijn gefusilleerd als represaille voor een verzetsdaad. Op  13 oktober j.l. is er de jaarlijkse herdenking gehouden en nabestaanden van Jacob Tensen en Willem Jan Tensen waren hierbij aanwezig, onderstaand hun reactie.
Voor meer achtergrond informatie over de gebeurtenis tijdens WO II, waar de namen van de gebroeders Tensen worden benoemd, zie http://www.genne.nl/html/het_onderduikschip_deel_1.htm

Het was 13 oktober een bijzondere dag om mee te mogen maken en ook ontroerend. Mijn schoonouders G.Vermeer en L.Vermeer-Tensen (nicht van gefusilleerde Willem Jan en Jacob Tensen) zijn verrast en dankbaar voor de vriendelijke en belangstellende wijze waarop u en uw collegae veteranen ons hebben ontvangen en begeleid. De bijdrage van de schoolkinderen en uw aanwezigheid als groep veteranen gaf een speciaal accent bij deze herdenking waarbij het een respectvolle en memorabele bijeenkomst was. Bram Dittmer.


Verslag herdenking:

Kranslegging 13102015Foto’s zie: ZwolleNu.
Op dinsdag 13 Oktober j.l. hebben kinderen van de OBS De Campherbeek en PCBS De Duyvencamp de 7 slachtoffers herdacht, die op 13 Oktober 1944 op de “Schietbaan” aan de Haersterveerweg, werden gefusilleerd door de Duitse bezetters als represaille voor een verzetsdaad aan het spoor. Bij de herdenking waren naast de groepen 7 en 8 van de beide scholen ook aanwezig de wethouder van de Gemeente Zwolle, Hr. Filip van As, een erewacht bestaande uit 8 vertegenwoordigers van de SOMZ, en heel speciaal, nabestaanden van de twee broers Tensen die daar zijn geëxecuteerd. Voorafgaande aan de ceremonie hield de directeur van de Duyvencamp, Mw. Clarina Streuer, een korte speech en droegen enkele kinderen gedichten voor over de betekenis van vrijheid, verdriet en 1 minuut stilte. Na de 1 minuut stilte, het hijsen van de vlag en het zingen van het Wilhelmus werden er bloemen bij het monument gelegd door de beide scholen, de wethouder, de nabestaanden en alle aanwezige kinderen.
Na de ceremonie werden de nabestaanden en veteranen door De Duyvencamp uitgenodigd voor een kopje koffie en om als veteraan groepsgewijs met de deelnemende kinderen te praten over hun beleving van de herdenking en de ervaringen van de veteranen. Dit was een hele leuke en interessante ontmoeting, wat door eenieder en in het bijzonder door Mw. Dittmer als nabestaande (nicht) van de slachtoffers Jakob en Willem Jan Tensen en haar familie enorm werd gewaardeerd. Complimenten voor de organiserende onderwijzers van de scholen, Hr Anton Klunder en Jan Jansen.