Kaarten en tekeningen Bevrijdingsfestival Overijssel naar de missies

KleurenindetentJ.l. zijn alle (300) kaarten en tekeningen, die bezoekers van het Bevrijdingsfestival Overijssel op 5 mei  jl. hebben geschreven of getekend, overhandigd aan de Commandant van de Militaire Postorganisatie (MPO) in Utrecht om toegestuurd te worden naar  de militairen op de verschillende (12 in totaal) missies. Dit was het initiatief van de Vereniging Veteranen Zwolle (VVZ) om tijdens het vieren van de bevrijding de militairen op missie een hart onder de riem te steken onder het motto: “Stuur een groet naar de missie”.

Tijdens het bevrijdingsfestival waren er dan ook heel veel, met name jongeren, die de veteranenstand bezochten en een kaart met veelal een persoonlijke groet wilden schrijven voor de militairen op missie. Veelal werd aangegeven dat zij maar al te goed begrijpen dat hun ouders en zij zonder de inzet van vele militairen deze Bevrijdingsdag ook niet hadden kunnen vieren. Onder de jongeren leeft het besef dat vanwege de situatie in de wereld, vrijheid niet vanzelfsprekend is steeds meer en leidt dit vele eigen initiatieven. Eén van die initiatiefneemsters is Eline Oosten, een studente aan de katholieke PABO in Zwolle. Zij heeft als kleindochter van een veteraan tijdens haar stage haar klas verteld over de betekenis van 4 en 5 mei en hoe belangrijk het voor militairen is om post te ontvangen. Hierna hebben alle kinderen een tekening met vredeswens voor de soldaten op missie gemaakt, die zij op de bewuste 5 mei bij veteranenstand kwam aanbieden. Deze tekeningen zijn nu tegelijk met de rest van de kaarten en tekeningen verstuurd naar de diverse missies in o.a. Mali, Irak, Soedan, Afghanistan en het Midden Oosten.
Overhandiging kaarten en brieven
De overgave van de doos met enveloppen aan de commandant MPO, Kap Henk de Ruijter door één van de bestuursleden van de VVZ, Lkol (bd) Jef Bolders op de militaire postlocatie in Utrecht.

Veteranentent druk bezocht op Bevrijdingsfestival Zwolle

Opening Bevrijdingsfestival Zwolle

Ceremonieel 2Onder een goudgele zon verzamelden om 10.15 de veteranen zich bij het hoofdpodium voor het bijwonen van de aankomst van het bevrijdingsvuur uit Wageningen en het ontsteken van de vlam naast het hoofdpodium in het park de Weezenlanden. Zoals gebruikelijk stond ons detachement aangetreden voor de openingsceremonie, waarbij het Wilhelmus werd gezongen en de Nederlandse, Overijsselse en Zwolse vlaggen door zorg van ons in top werden gehesen. Na deze ceremonie werden de genodigden, waaronder ook de veterane getrakteerd op een Oranjebitter en kon het publiek en genodigden genieten van het optreden van “The Bluebettes”, die net als voorgaande jaren met hun show de muziek uit Sixties terugbrachten bij de veelal oudere generatie in het publiek.Kind bij veteraan Na dit optreden gingen om 12 uur alle attracties op het park open en bleek al snel dat de stemming er goed inzat en dat het weer ervoor zou zorgen dat het bevrijdingsfestival dit jaar weer kon rekenen op een record aantal bezoekers.

Ambassadeurs van de vrijheid

Avdv SwollenaerVanaf 12 uur bezochten ook vele veteranen hun ontmoetingsplaats om weer even onder het genot van koffie of iets koelers en krachtigers even bij te kletsen met de maten en collega’s van weleer. In de veteranentent vond ook dit jaar weer een primeur plaats. Als vervolg op het project “Ambassadeurs van de vrijheid” van vorig jaar is de gemeente Zwolle als enige dit jaar doorgegaan met dit project, waarbij leerlingen van het Deltion College, worden voorbereid om het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is uit te dragen onder de jeugd. Ook dit wordt door de VVZ ondersteund. Derhalve vond in de veteranentent de uitreiking plaats van de Poloshirts met als tekst: Ambassadeur van de vrijheid Zwolle aan leerlingen van het Deltion College en de jongerenraad van Zwolle door burgemeester Hen Jan Meijer en Mw. Suzan Ingelse van het Deltion College. Het geheel werd daarna op passende wijze muzikaal ondersteund door de “Lowland brigade pipe band” uit Zwolle!

(Zie voor meer impressie de foto’s van onze fotograaf Hans Kneefel)

Doedelzakkers

“Stuur een Groet naar de Missie”

Net als vorig jaar bezochten meer niet veteranen en jongeren de veteranen Stand (tent). De vorig jaar gestarte actie met motto: “Stuur een groet naar de missie” met als doel om in het kader van de bevrijding de (veelal jonge) bezoekers meer te betrekken bij het werk wat militairen (nu) op missies FotoJefveteranentent2doen om de broze vrede in de diverse gewapende conflicten te bewaren en te implementeren, zorgde wederom voor veel bekijks. Na het succes van vorig jaar had de werkgroep, bestaande uit Fons, Robert, Mathilde en Jef hiervoor weer kaarten laten drukken met de foto van een eerder bevrijdingsfestival in Zwolle, waarop bezoekers een vredesgroet konden schrijven voor willekeurige militairen in de diverse missies, waar NLD nog steeds aan deelneemt. Voorts was een grote tafel ingericht met kleurpotloden en allerlei tekeningen, die kleinere kinderen konden Kleurenindetentinkleuren en voorzien van naam in de missiebox konden deponeren om Nederlandse militairen op hun missie een hart onder de riem te steken. Net als vorig jaar liep het op sommige momenten storm in de veteranentent waar de kleintjes onder het genot van ranja er lustig op los kleurden. Maar ook voor de jongeren en ouderen was er veel animo om te bezien en horen waar Nederlandse militairen nu op missie  zijn. En ook was er grote bereidheid om een kaart van een veelal persoonlijke vredesgroet te voorzien om deze vervolgens in de mTekenen voor missieissiebox te deponeren. Ook waren er vele mensen die in en naast de tent (al dan niet) onder het genot van een drankje met ons in gesprek raakten over waar wij op missie waren geweest en hoe wij dat ondervonden hadden. Iedereen waardeerde de inzet en sommige veteranen die nog geen lid waren van de VVZ hebben zich aangemeld. Voorts blijkt het militaire tenue met de diverse medailles toch wel indruk te maken, getuige het feit dat sommige mensen (vooral dames!) met een veteraan op de foto wilden! Mede dankzij de steun van onze collega’s van het Deltion College konden de activiteiten in de tent wederom plaatsvinden. Op het einde van de middag bleken er weer ruim 250 kaarten en tekeningen geschreven en gekleurd te zijn. Deze kaarten en kleurplaten worden nu naar willekeurige militairen in de diverse missie gestuurd als steun en waardering voor hun nuttige en dankbare taak in het belang van andermans vrijheid.

Op de bijgevoegde foto’s ziet u de verschillende handelingen waar veteranen aan deelnamen en hoe gezellig druk het was op het terras en in en bij de tent met het kleuren van de platen en schrijven van de kaarten. Wederom kunnen we terugkijken op een zeer mooie en nuttige 4-5 mei viering met dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet.

Grote belangstelling van meer jongeren op 4 mei herdenking Zwolle

Twee minuten doodse stilte

herdenking4_2018Afgelopen vrijdag op 4 mei vond wederom de nationale dodenherdenking bij het oorlogsmonument in het Ter Pelkwijkpark in Zwolle onder grote belangstelling plaats. Wellicht dit keer mede door het mooie weer alsook de beroering over het mogelijk verstoren van de herdenking op de Dam door lawaai lijkt de belangstelling voor de herdenking in Zwolle steeds meer toe te nemen, vooral door jongeren. Vanwege het begin van de Sabbat liet de joodse gemeenschap dit jaar verstek gaan en legde ook geen krans. Daarentegen was de militaire deelname dit jaar weer groter dan vorig jaar. Naast het detachement van veteranen was het detachement van de herdenking9_2018leerlingen van het Deltion college ook groter en stond het detachement van de NATRES dit jaar naast het monument om de rol en betekenis van militairen voor onze vrede en veiligheid te benadrukken. Zeer noemenswaardig is ook de muzikale omlijsting door Popkoor HoorHaar, die vooraf en na de plechtigheid door hun prachtige gezang de juiste ambiance wisten te creëren voor een herdenking als deze. Na het intreden van de militairen, die aan de stille omgang hadden deelgenomen bij het detachement veteranen kon de ceremonie aanvangen. Nadat paradecommandant Sergeant majoor Robert de Vries de militairen de eregroet had laten brengen werd door trompettist Brenda Schut de taptoe geblazen en was het daarna 2 minuten doodstil in Zwolle, waarna het Wilhelmus werd gezongen.

“Veranderen”

MG_4663Na het traditioneel voorlezen van een toepasselijk gedicht “2 minuten” door burgemeester Henk Jan Meijer bracht ook de 11 jarige Juup Ratering van de Jenaplanschool haar gedicht voor. Als winnaar van de 4 mei gedichtenwedstrijd met haar gedicht “veranderen”, beschreef zij op eigen wijze hoe mensen in oorlogstijd kunnen veranderen.  Hierna volgde het leggen van de kransen, waarbij de krans ter nagedachtenis van omgekomen militairen en koopvaardijpersoneel door Danique Schenkel  van het Deltion College en Bram van den Boogaard van de veteranen werd gelegd. Even later was het defilé, waaraan ook het veteranendetachement deelnam en datMG_4685 vanwege het  groot aantal bezoekers een hele tijd in beslag nam en zeer indrukwekkend was. Al die tijd stonden de militairen van het NATRES detachement er strak bij om deze herdenking van “alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogsoperaties en bij vredesoperaties” op zeer indrukwekkende wijze te ondersteunen conform de spreuk op het monument “opdat wij niet vergeten!

Bevrijdingsdag 5 mei

Bevrijdingsfestival Zwolle 2016 (34)Op 5 mei viert Nederland Bevrijdingsdag. Dat men in Nederland al 73 jaren in vrijheid kan leven. Ook een vrijheid die wij als veteranen en oud-militairen hebben (willen) verdedig(d)(en) en die wij op onze internationale missies hebben proberen te bereiken en stabiliseren. Net zoals voorgaande jaren wordt deze dag uitbundig gevierd in Zwolle op het bevrijdingsfestival in het park de Weezenlanden. En ook dit jaar hebben wij de eer om hieraan deel te nemen.

Vanaf 10.30u bent u als Veteraan en oud-militair van harte uitgenodigd voor ontvangst met koffie en thee op het terrein bij het hoofdpodium en om deel te nemen aan de ceremonie en opening van het bevrijdingsfestival. Net zoals voorgaande jaren zullen wij als detachement samen met een detachement van het Deltion college aangetreden staan tijdens de openingsceremonie en het hijsen van de vlaggen verzorgen. Na de openingsceremonie zijn wij uitgenodigd voor het bijwonen van het openingsconcert van “The Bluebettes”.Bevrijdingsfestival Zwolle 2016 (7)

Het programma:
10.30  Ontvangst met koffie en thee
10.45  Aankomst bevrijdingsvuur door Atletiekvereniging avPec 1910
10.50  Ontsteken van de vlam, hijsen van de vlaggen en zingen van het Wilhelmus
11.00  Start openingsconcert: optreden van the Bluebettes
11.50  Einde concert, start van alle attracties op het bevrijdingsfestival

Net als vorig jaar staat de veteranentent op ongeveer dezelfde plaats en bieden wij een ontmoetingsplek voor de veteranen. In de tent is een deel ingericht waar andere bezoekers kunnen zien waar Nederlandse militairen op missie zijn om de “broze” vrede te bewaken of te implementeren. Daarnaast zullen er ook weer dit jaar onder het motto “Stuur een groet BevrijdingsfestivalZwolle 005naar de missie” een aantal tafels en stoelen gereserveerd worden voor kinderen en hun (groot)ouders om kleurplaten te kleuren en aanzichtkaarten te voorzien van een vredeswens om deze vervolgens te deponeren in één van de postbussen voor de diverse missies, waar ze aan diverse militairen op die specifieke missies zullen worden verstrekt. Net als voorgaand jaar verzorgt het Veteraneninstituut in de tent naast ons het “speeddaten met een veteraan” en staat er tussen ons in een bar en zitje waartegen inlevering van muntjes (alcoholische) versnaperingen kunnen worden genuttigd.

Gaarne nodig ik u met uw partner uit voor het deelnemen aan dit bevrijdingsfestival en hopen wij  u herkenbaar als veteraan (VT, DT of burger met decoraties groot model en baret) te mogen verwelkomen op de opening van het bevrijdingsfestival (uiterlijk 10.45 ingetreden als detachement).

Dodenherdenking 4 mei

Dodenherdenking Zwolle 2016 (20)Op vrijdag 4 mei vindt de jaarlijkse nationale dodenherdenking plaats in het Ter Pelkwijkpark in Zwolle. Daarbij wordt de deelname/aanwezigheid van oud-militairen en veteranen hoog gewaardeerd. Derhalve nodigen wij u allen uit om hieraan deel te nemen. Als oud-militairen en veteranen vormen wij een eigen detachement dat naast het (pre-recruitment) detachement van het Deltioncollege staat en aangevuld wordt met de collega’s, die (vooraf) deelnemen aan de stille tocht. Dit jaar wordt de erewacht weer gevormd door een detachement van de NATRES.

Zie voor meer info, pagina agenda