Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie 2016 (37)Het nieuwe jaar is goed begonnen met een gezellige nieuwjaarsreceptie. Dit mede door de muzikale begeleiding door Henk Blom en de aanwezigheid van de meegekomen dames en de genodigden, onder wie afvaardigingen van de Stichting Veteranen Kampen, het Veteraneninstituut en Stichting De Uitdaging. Wat ook plezierig was, was de komst van veel jongere veteranen. Een paar collega-veteranen hebben zich moeten afmelden, waaronder het bestuurslid Franklin Kramer, die momenteel op uitzending is in Mali.
In zijn toespraak memoreerde Fons Aarendonk de hoogte punten van afgelopen jaar: de aanwezigheid van veteranen en oud-militairen met een erewacht op alle herdenkingen en vieringen, een groot aantal gastlessen op scholen gegeven door Ted Hielckert en Henk Blom, het veteranenlustrumfeest op 5 mei en de bestuurswisseling op 9 oktober. Zaken die door het vorige bestuur zijn opgepakt worden door het nieuwe bestuur met veel enthousiasme verder uitgebouwd. Met de gemeente zijn beleidskaders afgesproken over de wederzijdse steun, voor 5 mei wordt er weer een eigen veteranencafé neergezet. Het bestuur heeft het voornemen om de nodige activiteiten te organiseren zoals lezingen over actuele onderwerpen op de Soos-avonden, uitstapjes naar relevante musea, een familiedag gecombineerd met de landelijke veteranendag in juni en een saamhorigheidsactiviteit in het najaar. Zodra de afspraken concreet zijn worden die op de website geplaatst. Afsluitend bedankte Fons David Bos die met ingang van vandaag de taak van barbeheerder op zich neemt, en Han Temmink die met ingang van vandaag de foto-reportages zal verzorgen.
Al met een goed begin van het nieuwe jaar. Kijk ook naar de fotosessie.

 

Nabestaanden bij herdenking monument Haersterveerweg

Monument HaersterveerwegMonument op de schietbaan Berkum is een monument aan de Haersterveerweg in Zwolle dat is opgericht ter nagedachtenis aan zeven burgers die op 13 oktober 1944 zijn gefusilleerd als represaille voor een verzetsdaad. Op  13 oktober j.l. is er de jaarlijkse herdenking gehouden en nabestaanden van Jacob Tensen en Willem Jan Tensen waren hierbij aanwezig, onderstaand hun reactie.
Voor meer achtergrond informatie over de gebeurtenis tijdens WO II, waar de namen van de gebroeders Tensen worden benoemd, zie http://www.genne.nl/html/het_onderduikschip_deel_1.htm

Het was 13 oktober een bijzondere dag om mee te mogen maken en ook ontroerend. Mijn schoonouders G.Vermeer en L.Vermeer-Tensen (nicht van gefusilleerde Willem Jan en Jacob Tensen) zijn verrast en dankbaar voor de vriendelijke en belangstellende wijze waarop u en uw collegae veteranen ons hebben ontvangen en begeleid. De bijdrage van de schoolkinderen en uw aanwezigheid als groep veteranen gaf een speciaal accent bij deze herdenking waarbij het een respectvolle en memorabele bijeenkomst was. Bram Dittmer.


Verslag herdenking:

Kranslegging 13102015Foto’s zie: ZwolleNu.
Op dinsdag 13 Oktober j.l. hebben kinderen van de OBS De Campherbeek en PCBS De Duyvencamp de 7 slachtoffers herdacht, die op 13 Oktober 1944 op de “Schietbaan” aan de Haersterveerweg, werden gefusilleerd door de Duitse bezetters als represaille voor een verzetsdaad aan het spoor. Bij de herdenking waren naast de groepen 7 en 8 van de beide scholen ook aanwezig de wethouder van de Gemeente Zwolle, Hr. Filip van As, een erewacht bestaande uit 8 vertegenwoordigers van de SOMZ, en heel speciaal, nabestaanden van de twee broers Tensen die daar zijn geëxecuteerd. Voorafgaande aan de ceremonie hield de directeur van de Duyvencamp, Mw. Clarina Streuer, een korte speech en droegen enkele kinderen gedichten voor over de betekenis van vrijheid, verdriet en 1 minuut stilte. Na de 1 minuut stilte, het hijsen van de vlag en het zingen van het Wilhelmus werden er bloemen bij het monument gelegd door de beide scholen, de wethouder, de nabestaanden en alle aanwezige kinderen.
Na de ceremonie werden de nabestaanden en veteranen door De Duyvencamp uitgenodigd voor een kopje koffie en om als veteraan groepsgewijs met de deelnemende kinderen te praten over hun beleving van de herdenking en de ervaringen van de veteranen. Dit was een hele leuke en interessante ontmoeting, wat door eenieder en in het bijzonder door Mw. Dittmer als nabestaande (nicht) van de slachtoffers Jakob en Willem Jan Tensen en haar familie enorm werd gewaardeerd. Complimenten voor de organiserende onderwijzers van de scholen, Hr Anton Klunder en Jan Jansen.

Kruis van de Federatie van Europese Oud-Strijders

Europees_Kruis_van_Oud-StrijdersOp zaterdag 24 oktober 2015 heeft kltz b.d. dhr H.W.F. Scholte tijdens de ALV van de Unie van Nederlandse Veteranen in Bronbeek, het Europa Kruis “opgespeld” gekregen. Namens het bestuur van harte gefeliciteerd.

Het Kruis van Federatie van Europese Oud-Strijders, vaak in het Frans als het “Croix de la Confédération Européenne des anciens Combattants” aangeduid, is een particuliere onderscheiding. De “Confédération Européenne des Anciens Combattants”, een organisatie die na de Eerste Wereldoorlog werd opgericht verleent het kruis aan oud-strijders die zich inzetten voor vrede, de verdediging van de beschaving en de vrijheid, een verenigd Europa en het bewust maken van de volgende generaties van de opofferingen en verschrikkingen die oorlog met zich meebrengt. De gedecoreerden moeten een “carte d’ancien combattant”, een oud-strijderspas bezitten of een oorlogsonderscheiding dragen. Het kruis wordt ook door Nederlandse en Belgische veteranen gedragen. Het heeft geen officiële status en militairen in actieve dienst mogen deze onderscheiding niet opspelden. Het rood-wit-blauwe kruis met de vier gouden stralen in de armen wordt aan een blauw lint met de sterrenkrans van de Europese vlag gedragen. Aan de onderscheiding is ook een diploma verbonden.

Bestuurswisseling

VoorzittershamerNa 5 jaar voorzitterschap draagt Ted Hielckert samen met twee bestuursleden, Cor de Jong en Henk Blom, het stokje over aan een nieuwe generatie veteranen. Op vrijdagavond 9 oktober, tijdens de maandelijkse soosavond, worden zij opgevolgd door Fons Aarendonk (voorzitter) en Roel Broeksma (secretaris/penningmeester), bijgestaan door nog 3 jonge veteranen, Jef Bolders, Franklin Kramer en Eric de Haan. De stichting vertegenwoordigt ca 750 veteranen en oud-militairen woonachtig in Zwolle.
Uit een j.l. gehouden enquête blijkt dat vele veteranen in Zwolle blij zijn met de inzet van de gemeente Zwolle voor een samenleving waarin Zwollenaren zich bewust zijn van de rol van veteranen in die samenleving. Dat betekent dat Zwolse veteranen de Zwolse samenleving graag wat ‘teruggeven’ voor de erkenning en waardering die zij krijgen.

SamenSluit u bij ons aan en laten we onze krachten bundelen, in het belang van onderlinge steun en bijdrage aan de samenleving. (Contactformulier) De bestuurswisseling vindt plaats in De Terp aan de Radewijnstraat 2 te Zwolle, aanvang 19.30 uur. Zwolse veteranen en oud-militairen, u bent van harte uitgenodigd.