De oorlog ver weg 1949 – 1962

De oorlog ver weg  Omslag boekOp vrijdag 14 augustus heeft burgemeester H.J. Meijer van Zwolle het eerste exemplaar van De oorlog ver weg 1949 – 1962, geschreven door Gerrit ter Haar, ontvangen.

Zwollenaar Gerrit ter Haar dook voor de ‘Oorlog ver weg 1949-1962’ opnieuw in de historie van Nederlands Indië en geeft een waarheidsgetrouw beeld van de gebeurtenissen aan de hand van feiten en boeiende interviews. Gerrit ter Haar interviewde betrokkenen en oud-strijders en haalde de feiten boven tafel. In het eerste deel, ‘De oorlog ver weg 1942-1949’ schetst ter Haar een waarheidsgetrouw beeld van de oorlogsjaren en de eerste jaren er na. Een inkijkje in de ervaringen van burgers en militairen. Een vervolg kon niet uitblijven. De verstrekkende gevolgen van de oorlog lieten immers diepe sporen na. Zowel politiek als in de veelal verwoeste levens van betrokkenen. Ter Haar sprak met oud-strijders en familieleden uit onder meer Kampen, Heino, Raalte, Nieuwleusen, Dalfsen, Hattem, Deventer en Zwolle. Verhalen die van tijd tot tijd door merg en been gaan en tegelijkertijd ontroeren. Verhalen waar je stil van wordt. Vertelt door de ogen van de betrokkenen zelf. Een boek voor jong en oud.

‘De Oorlog ver weg 1949-1962’ is te bestellen via http://scholtenuitgeverij.nl/product/de-oorlog-ver-weg-1949-1962/ of telefonisch 038 3030 223.

Als u bij uw bestelling het woord ‘veteraan’ vermeldt steunt u de “Stichting Oud Militairen en veteranen Zwolle”.

En weer een stap voorwaarts…..

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen vernemen, heeft een werkgroep een plan van aanpak uitgewerkt, gebaseerd op de 3 primaire doelstellingen: aanwezigheid bij herdenkingen en vieringen, de jeugd informeren door deelname in het landelijke project “veteraan in de klas”, en last but not least onderlinge collegiale ondersteuning waar gewenst. De eerste stap is het versterken van het bestuur met coördinatoren voor de afzonderlijke doelstellingen. Dat zijn Roel Broeksma en Jef Bolders voor Herdenkingen, Franklin Kramer voor Veteraan in de Klas en Eric de Haan voor Nuldelijnsondersteuning. Er wordt nog gezocht naar een coördinator voor activiteiten voor versterking van de onderlinge verbondenheid en naar mensen voor ondersteunende taken zoals ledenadministratie, beheer website en social media. Heeft u belangstelling voor één van deze functies of vragen? Neem contact met ons op. Voor meer informatie, zie pagina.

Enquete

SamenwerkingAls Stichting hebben we een aantal doelstellingen, t.w. maximale ondersteuning aan herdenkingen en vieringen, veteraan voor de klas en nuldelijnsondersteuning. Daarnaast willen we de onderlinge saamhorigheid versterken en daarmee zorgen voor een goed sociaal vangnet. We zoeken voor deze doelstellingen de nodige vrijwilligers. Door uw belangstelling aan te geven kunnen we een indeling maken, zodat deelname kan plaatsvinden met de juiste aantal deelnemers op het moment dat u beschikbaar bent. Hiervoor hebben wij een korte enquête opgesteld die wij hebben verstuurd aan alle bij ons bekendstaande veteranen. Niets ontvangen? Klik op volgende link: Enquête
Doen, samen staan wij sterk!