Herdenking Park Eekhout 2018

Indië herdenking op 15 augustus in Park Eekhout waardig en indrukwekkend verlopenPark Eekhout 2016 (1b)

Sinds de onthulling van het monument in 2002 vond woensdag 15 augustus 2018 voor de 16e maal de herdenking plaats bij het Indië- en Nieuw Guinea-monument in Park Eekhout in Zwolle. Dit ter nagedachtenis aan de burgers en militairen die de dood vonden door oorlog, bezetting, gevangenschap en terreur in Oost-Azië in de periode van 1941 tot en met 1962.

Onbekende helden

Herdenking Park Eekhout 2018 (24)Ondanks de lichte consternatie in de media dat de herdenking in de toekomst mogelijk in gevaar zou komen, is tijdens de uitvoering hiervan niets gebleken. Sterker nog, alle sprekers gaven in hun toespraak aan dat ook deze herdenking van een roerige (soms vergeten) periode vooral levend moet blijven, omdat de ontberingen en terreur, die in dit tijdvak in voormalig Nederlands Indië hebben plaatsgevonden een onuitwisbaar deel van onze Vaderlandse geschiedenis uitmaakt. Zo benadrukte voorzitter en ceremoniemeester Jeffrey Satoor de Rootas het thema: “onbekende helden”, waarmee al die met name Indische Nederlanders worden herdacht en geëerd, die tijdens de Indonesische revolutie met gevaar voor eigen leven zich bekommerden over de Indo- Europeanen (buitenkampers) ter afscherming van de steeds agressiever wordende Indische bevolking.

Nederlands grootste Humanitaire operatie

Speciale gast dit jaar was de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht (IGK) Lt. Gen Hans van Griensven. In zijn toespraak Herdenking Park Eekhout 2018 (28)benaderde hij de verschillende perioden, die op deze dag werden herdacht en waaraan vele burgers en militairen blootstonden aan geweld. Daarnaast benadrukte hij ook de overtocht en inzet van 150.000 Nederlandse militairen, die vanuit Nederland de overtocht naar Nederlands Indië en later Nieuw-Guinea maakten om daar de orde en rust te herstellen en waarvan er 6200 collega’s sneuvelden, waaronder 15 Zwollenaren, die op het monument staan vermeld. Hoewel deze operatie veel meer gekenmerkt werd als humanitaire operatie staat deze periode in de geschiedenis meer bekend vanwege de – ook gepleegde- misstanden. Van Griensven benadrukte dat het nu lopende onderzoek naar de gebeurtenissen in die tijd, moet leiden tot een evenwichtig en genuanceerd beeld over deze zwarte periode in de Nederlandse geschiedenis. Dit zijn we al deze militairen en burgers, die bij thuiskomst in Nederland kil en verwijtend ontvangen werden, verschuldigd.

Herdenking Park Eekhout 2018 (34)Als tweede spreker gaf oorlogsveteraan Ted Hielckert aan hoe hij eerst als klein kind in Indië en daarna als militair deze indrukwekkende periode met al zijn verschrikkingen had ervaren en veranderd (toen was PTSS nog niet bekend) en wat hem later gesterkt heeft om hier zowel binnen de Indische gemeenschap als ook daarbuiten (scholen, verenigingen en culturele groeperingen) hiervoor blijvend aandacht aan te laten besteden. Tot slot droeg burgemeester Henk-Jan Meijer een gedicht voor met de titel: Fluistering uit het verleden , waarna de plechtigheid begon.

Ambassadeur van de vrijheid Zwolle

Nadat de erewacht zoals altijd bestaande uit het detachement van de KNatres en Veteranen de eregroet hadden gebracht werd de Taptoe geblazen en was eenieder 1 minuut stil, waarna het Wilhelmus werd gezongen. Hierna volgde de kranslegging, welke mede door één van  ambassadeurs van de vrijheid Zwolle, Laura van der Beek werd aangereikt. De kransen werden gelegd door de burgemeester en loco-CvdK van Overijssel, Bert Boerman, Herdenking Park Eekhout 2018 (35)vertegenwoordigers van de Indische, Molukse, Papua en Joodse gemeenschap en namens de VVZ en AVOM door Jan Hopster en Mathilde Wienen. Hierna legde onderwijzeres Mw. Suzanne Aalberts een bloemstuk namens  de Parkschool, die het monument hebben geadopteerd, waarna het defilé langs het monument werd gestart, zodat de aanwezigen ook persoonlijk bloemen bij het monument konden leggen. De hele ceremonie werd muzikaal begeleid en ondersteund door de Molukse zanger, John Lesnussa en het Zwolse koperensemble Excelsior. Na de ceremonie was iedereen zoals gebruikelijk nog uitgenodigd voor een kopje koffie of thee bij theeschenkerij in Park Eekhout, waar eenieder met zeer goed gevoel terugkeek op deze waardige en indrukwekkende herdenking, waarbij de onbekende helden centraal stonden.
Zie ook pagina afbeeldingen
en RTV Focus Zwolle
Herdenking Park Eekhout 2018 (19)

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.