Veteranentent druk bezocht op Bevrijdingsfestival Zwolle

Opening Bevrijdingsfestival Zwolle

Ceremonieel 2Onder een goudgele zon verzamelden om 10.15 de veteranen zich bij het hoofdpodium voor het bijwonen van de aankomst van het bevrijdingsvuur uit Wageningen en het ontsteken van de vlam naast het hoofdpodium in het park de Weezenlanden. Zoals gebruikelijk stond ons detachement aangetreden voor de openingsceremonie, waarbij het Wilhelmus werd gezongen en de Nederlandse, Overijsselse en Zwolse vlaggen door zorg van ons in top werden gehesen. Na deze ceremonie werden de genodigden, waaronder ook de veterane getrakteerd op een Oranjebitter en kon het publiek en genodigden genieten van het optreden van “The Bluebettes”, die net als voorgaande jaren met hun show de muziek uit Sixties terugbrachten bij de veelal oudere generatie in het publiek.Kind bij veteraan Na dit optreden gingen om 12 uur alle attracties op het park open en bleek al snel dat de stemming er goed inzat en dat het weer ervoor zou zorgen dat het bevrijdingsfestival dit jaar weer kon rekenen op een record aantal bezoekers.

Ambassadeurs van de vrijheid

Avdv SwollenaerVanaf 12 uur bezochten ook vele veteranen hun ontmoetingsplaats om weer even onder het genot van koffie of iets koelers en krachtigers even bij te kletsen met de maten en collega’s van weleer. In de veteranentent vond ook dit jaar weer een primeur plaats. Als vervolg op het project “Ambassadeurs van de vrijheid” van vorig jaar is de gemeente Zwolle als enige dit jaar doorgegaan met dit project, waarbij leerlingen van het Deltion College, worden voorbereid om het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is uit te dragen onder de jeugd. Ook dit wordt door de VVZ ondersteund. Derhalve vond in de veteranentent de uitreiking plaats van de Poloshirts met als tekst: Ambassadeur van de vrijheid Zwolle aan leerlingen van het Deltion College en de jongerenraad van Zwolle door burgemeester Hen Jan Meijer en Mw. Suzan Ingelse van het Deltion College. Het geheel werd daarna op passende wijze muzikaal ondersteund door de “Lowland brigade pipe band” uit Zwolle!

(Zie voor meer impressie de foto’s van onze fotograaf Hans Kneefel)

Doedelzakkers

“Stuur een Groet naar de Missie”

Net als vorig jaar bezochten meer niet veteranen en jongeren de veteranen Stand (tent). De vorig jaar gestarte actie met motto: “Stuur een groet naar de missie” met als doel om in het kader van de bevrijding de (veelal jonge) bezoekers meer te betrekken bij het werk wat militairen (nu) op missies FotoJefveteranentent2doen om de broze vrede in de diverse gewapende conflicten te bewaren en te implementeren, zorgde wederom voor veel bekijks. Na het succes van vorig jaar had de werkgroep, bestaande uit Fons, Robert, Mathilde en Jef hiervoor weer kaarten laten drukken met de foto van een eerder bevrijdingsfestival in Zwolle, waarop bezoekers een vredesgroet konden schrijven voor willekeurige militairen in de diverse missies, waar NLD nog steeds aan deelneemt. Voorts was een grote tafel ingericht met kleurpotloden en allerlei tekeningen, die kleinere kinderen konden Kleurenindetentinkleuren en voorzien van naam in de missiebox konden deponeren om Nederlandse militairen op hun missie een hart onder de riem te steken. Net als vorig jaar liep het op sommige momenten storm in de veteranentent waar de kleintjes onder het genot van ranja er lustig op los kleurden. Maar ook voor de jongeren en ouderen was er veel animo om te bezien en horen waar Nederlandse militairen nu op missie  zijn. En ook was er grote bereidheid om een kaart van een veelal persoonlijke vredesgroet te voorzien om deze vervolgens in de mTekenen voor missieissiebox te deponeren. Ook waren er vele mensen die in en naast de tent (al dan niet) onder het genot van een drankje met ons in gesprek raakten over waar wij op missie waren geweest en hoe wij dat ondervonden hadden. Iedereen waardeerde de inzet en sommige veteranen die nog geen lid waren van de VVZ hebben zich aangemeld. Voorts blijkt het militaire tenue met de diverse medailles toch wel indruk te maken, getuige het feit dat sommige mensen (vooral dames!) met een veteraan op de foto wilden! Mede dankzij de steun van onze collega’s van het Deltion College konden de activiteiten in de tent wederom plaatsvinden. Op het einde van de middag bleken er weer ruim 250 kaarten en tekeningen geschreven en gekleurd te zijn. Deze kaarten en kleurplaten worden nu naar willekeurige militairen in de diverse missie gestuurd als steun en waardering voor hun nuttige en dankbare taak in het belang van andermans vrijheid.

Op de bijgevoegde foto’s ziet u de verschillende handelingen waar veteranen aan deelnamen en hoe gezellig druk het was op het terras en in en bij de tent met het kleuren van de platen en schrijven van de kaarten. Wederom kunnen we terugkijken op een zeer mooie en nuttige 4-5 mei viering met dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.