Veteranenradio de lucht in

VeteranenradioEindelijk is het zover! Na twee jaren van voorbereiding is Veteranenradio op vrijdag 9 november 2018 van start gegaan.

Het is hun missie radioprogramma’s uit te zenden via internet voor Nederlandse veteranen, hun familie en andere geüniformeerden die deelnemen of hebben deelgenomen aan internationale vredesoperaties, met als doel de onderlinge verbondenheid te versterken en de maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen te vergroten.

Nieuwsgierig, ga naar  www.veteranenradio.nl.

Heel speciale herdenking

Herbegrafenis Willem van DijkOp zaterdag 10 november 2018 is de Zwolse verzetsheld Willem van Dijk herbegraven op het Nationale Ereveld te Loenen. De familie heeft onze verenging gevraagd om dit ceremonieel te ondersteunen en te adviseren bij de voorbereiding. Tijdens de herbegrafenis waren een aantal leden van onze vereniging aanwezig in de erewacht, alsmede Arjan de trompettist (Muziekvereniging Excelsior Westenholte) en een vijftal leerlingen (begeleid door twee leraren) van de school De Springplank. Het was een speciale herdenking die al een lange tijd de aandacht had in de media.
Willem van Dijk staat vermeld op het oorlogsmonument (geadopteerd door de school De Springplank) op de Meppelerstraatweg, alwaar wij als vereniging aanwezig zijn bij de jaarlijkse herdenking.

Voor meer informatie en beelden, zie internet pagina’s De Stentor en RTV Oost

Uitnodiging voor verjaardag met buffet op 25 november

Beste collega veteraan,

Onze vereniging bestaat op zondag 25 november twee jaar en dat willen we graag samen vieren. Met veel plezier nodig ik daarom u en uw familie uit voor een gezellige bijeenkomst met een eenvoudig Indonesisch buffet op 25 november.

Verenigingsgebouw BuitensocieteitProgramma
De ontvangst met koffie is vanaf 15.30 uur, om 16.00 uur is er een welkomstwoord en het buffet wordt opgediend vanaf 17.00 uur. Na het buffet is er gelegenheid voor een drankje tot ca. 19.00 uur.

We hopen op een grote opkomst en een gezellig samenzijn!

Voor meer informatie zie agenda

Herdenking monumenten Engelse Werk en Haersterveerweg

Monument Engelse Werk(Tekst Swollenaer) Bij het oorlogsmonument in park Het Engelse Werk in Zwolle is woensdag 3 oktober 2018 een korte herdenkingsplechtigheid gehouden.
In 1944 werden op deze plek zes mensen gefusilleerd. In 2001 werd in het park het monument opgericht ter nachgedachtenis aan de slachtoffers. De nabijgelegen basisschool De Brug heeft het monument geadopteerd. Tijdens de plechtigheid waren leerlingen van de school actief betrokken. Wethouder Monique Schuttenbeld woonde de plechtigheid bij namens de gemeente Zwolle en legde bloemen bij het monument.

Vereniging Veteranen Zwolle heeft zich bij de herdenking goed vertegenwoordigd. Bij monde van Henk is mooi uitgelegd hoe wij doorgeven wat niet vergeten mag worden.
Zie: https://www.facebook.com/rtvfocuszwolle/videos/317367185511982/

Herdenking Haersterveerweg 2018 rtv focus (2)(Tekst RTV Focus) Bij het oorlogsmonument aan de Haersterveerweg in Zwolle werd vrijdagmiddag 12 oktober 2018 een korte herdenkingsplechtigheid gehouden. In 1944 werden op deze plek zeven mensen gefusilleerd. Het monument aan de Haersterveerweg is in 1987 geadopteerd door basisscholen De Campherbeek en De Duyvencamp. Het monument werd opgericht ter nagedachtenis aan de zeven inwoners van Zwolle die op 13 oktober 1944 op de schietbaan aan de Schrevenweg (nu Haersterveerweg) werden gefusilleerd als vergelding voor een gepleegde verzetsdaad. Het monument stelt een schietbaan voor met daarop de namen van de zeven Zwollenaren. Bij de plechtigheid, die om 13.30 uur begon waren leerlingen van de twee scholen actief betrokken.

Wethouder William Dogger woonde de plechtigheid bij namens de gemeente Zwolle en legde bloemen bij het monument. Ook leerlingen en nabestaanden legden bloemen bij het monument.
Zie ook afbeelding op pagina

Herdenking Park Eekhout 2018

Indië herdenking op 15 augustus in Park Eekhout waardig en indrukwekkend verlopenPark Eekhout 2016 (1b)

Sinds de onthulling van het monument in 2002 vond woensdag 15 augustus 2018 voor de 16e maal de herdenking plaats bij het Indië- en Nieuw Guinea-monument in Park Eekhout in Zwolle. Dit ter nagedachtenis aan de burgers en militairen die de dood vonden door oorlog, bezetting, gevangenschap en terreur in Oost-Azië in de periode van 1941 tot en met 1962.

Onbekende helden

Herdenking Park Eekhout 2018 (24)Ondanks de lichte consternatie in de media dat de herdenking in de toekomst mogelijk in gevaar zou komen, is tijdens de uitvoering hiervan niets gebleken. Sterker nog, alle sprekers gaven in hun toespraak aan dat ook deze herdenking van een roerige (soms vergeten) periode vooral levend moet blijven, omdat de ontberingen en terreur, die in dit tijdvak in voormalig Nederlands Indië hebben plaatsgevonden een onuitwisbaar deel van onze Vaderlandse geschiedenis uitmaakt. Zo benadrukte voorzitter en ceremoniemeester Jeffrey Satoor de Rootas het thema: “onbekende helden”, waarmee al die met name Indische Nederlanders worden herdacht en geëerd, die tijdens de Indonesische revolutie met gevaar voor eigen leven zich bekommerden over de Indo- Europeanen (buitenkampers) ter afscherming van de steeds agressiever wordende Indische bevolking.

Nederlands grootste Humanitaire operatie

Speciale gast dit jaar was de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht (IGK) Lt. Gen Hans van Griensven. In zijn toespraak Herdenking Park Eekhout 2018 (28)benaderde hij de verschillende perioden, die op deze dag werden herdacht en waaraan vele burgers en militairen blootstonden aan geweld. Daarnaast benadrukte hij ook de overtocht en inzet van 150.000 Nederlandse militairen, die vanuit Nederland de overtocht naar Nederlands Indië en later Nieuw-Guinea maakten om daar de orde en rust te herstellen en waarvan er 6200 collega’s sneuvelden, waaronder 15 Zwollenaren, die op het monument staan vermeld. Hoewel deze operatie veel meer gekenmerkt werd als humanitaire operatie staat deze periode in de geschiedenis meer bekend vanwege de – ook gepleegde- misstanden. Van Griensven benadrukte dat het nu lopende onderzoek naar de gebeurtenissen in die tijd, moet leiden tot een evenwichtig en genuanceerd beeld over deze zwarte periode in de Nederlandse geschiedenis. Dit zijn we al deze militairen en burgers, die bij thuiskomst in Nederland kil en verwijtend ontvangen werden, verschuldigd.

Herdenking Park Eekhout 2018 (34)Als tweede spreker gaf oorlogsveteraan Ted Hielckert aan hoe hij eerst als klein kind in Indië en daarna als militair deze indrukwekkende periode met al zijn verschrikkingen had ervaren en veranderd (toen was PTSS nog niet bekend) en wat hem later gesterkt heeft om hier zowel binnen de Indische gemeenschap als ook daarbuiten (scholen, verenigingen en culturele groeperingen) hiervoor blijvend aandacht aan te laten besteden. Tot slot droeg burgemeester Henk-Jan Meijer een gedicht voor met de titel: Fluistering uit het verleden , waarna de plechtigheid begon.

Ambassadeur van de vrijheid Zwolle

Nadat de erewacht zoals altijd bestaande uit het detachement van de KNatres en Veteranen de eregroet hadden gebracht werd de Taptoe geblazen en was eenieder 1 minuut stil, waarna het Wilhelmus werd gezongen. Hierna volgde de kranslegging, welke mede door één van  ambassadeurs van de vrijheid Zwolle, Laura van der Beek werd aangereikt. De kransen werden gelegd door de burgemeester en loco-CvdK van Overijssel, Bert Boerman, Herdenking Park Eekhout 2018 (35)vertegenwoordigers van de Indische, Molukse, Papua en Joodse gemeenschap en namens de VVZ en AVOM door Jan Hopster en Mathilde Wienen. Hierna legde onderwijzeres Mw. Suzanne Aalberts een bloemstuk namens  de Parkschool, die het monument hebben geadopteerd, waarna het defilé langs het monument werd gestart, zodat de aanwezigen ook persoonlijk bloemen bij het monument konden leggen. De hele ceremonie werd muzikaal begeleid en ondersteund door de Molukse zanger, John Lesnussa en het Zwolse koperensemble Excelsior. Na de ceremonie was iedereen zoals gebruikelijk nog uitgenodigd voor een kopje koffie of thee bij theeschenkerij in Park Eekhout, waar eenieder met zeer goed gevoel terugkeek op deze waardige en indrukwekkende herdenking, waarbij de onbekende helden centraal stonden.
Zie ook pagina afbeeldingen
en RTV Focus Zwolle
Herdenking Park Eekhout 2018 (19)