En weer een stap voorwaarts…..

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen vernemen, heeft een werkgroep een plan van aanpak uitgewerkt, gebaseerd op de 3 primaire doelstellingen: aanwezigheid bij herdenkingen en vieringen, de jeugd informeren door deelname in het landelijke project “veteraan in de klas”, en last but not least onderlinge collegiale ondersteuning waar gewenst. De eerste stap is het versterken van het bestuur met coördinatoren voor de afzonderlijke doelstellingen. Dat zijn Roel Broeksma en Jef Bolders voor Herdenkingen, Franklin Kramer voor Veteraan in de Klas en Eric de Haan voor Nuldelijnsondersteuning. Er wordt nog gezocht naar een coördinator voor activiteiten voor versterking van de onderlinge verbondenheid en naar mensen voor ondersteunende taken zoals ledenadministratie, beheer website en social media. Heeft u belangstelling voor één van deze functies of vragen? Neem contact met ons op. Voor meer informatie, zie pagina.

Terugblik 5 mei 2015

Logo SBO 2015Bevrijdingsfestival op 5 mei stond dit jaar mede in het teken van het Zwolse veteranenlustrum. Alle geregistreerde Zwolse veteranen hebben een uitnodiging gekregen voor een brunch op het Provinciehuis vooraf de openingsceremonie. De opkomst was groot, de brunch goed verzorgd en het geheel werd afgesloten door een warme toespraak van de Burgemeester. Aansluitend was er de openingsceremonie van het Bevrijdingsfestival, ondersteund door een erewacht van veteranen en oud-militairen. Ondanks het slechte weer aan het eind van de ceremonie, kunnen we toch terugkijken op een sfeervolle opening. Op locatie “Meet en Greet the Veterans” op de bevrijdingsboulevard was ook een ontmoetingstent speciaal ingericht voor veteranen. Echter door de slechte weersomstandigheden werd deze ook regelmatig bezocht door niet veteranen, die uiteraard ook welkom waren. Mogelijk dat door deze volle bezetting een aantal veteranen met hun partner helaas af hebben gezien van een bezoek. Mede door een goede muzikale ondersteuning van de band “At your service” was het een sfeervolle middag. Ondersteunt door de vele positieve reacties, zijn we in overleg met de Gemeente om deze ontmoetingstent een jaarlijks terugkerend evenement te maken. Voor een impressie, zie ook Weblog Zwolle.

Terugblik 4 mei 2015

4 en 5 meiOp 4 mei vond onder grote belangstelling bij het monument in het Ter Pelkwijkpark weer de jaarlijkse dodenherdenking plaats. Ook onze Stichting was samen met de Natres en een detachement VEVA leerlingen van het Deltion met een erewacht vertegenwoordigd. Ter nagedachtenis aan omgekomen militairen en koopvaardijpersoneel hebben wij een krans gelegd. Vooraf hebben een aantal van ons meegelopen met de stille omloop. De belangstelling wordt ieder jaar weer groter en op verzoek van de Gemeente ondersteunen wij van harte de voorbereidingen en de uitvoering. Helaas waren er ook dit jaar een aantal veteranen en oud-militairen die niet de stap hebben gewaagd om deel te nemen aan de erewacht, we zullen daar het komende jaar meer aandacht aan gaan besteden. Voor een impressie, zie link Weblog Zwolle.

Meer afbeeldingen volgen z.s.m. op deze website.