Herdenking bij het Monument in het Engelse Werk

Monument Engelse WerkDe gemeente en de basisschool De Brug hebben besloten dat de herdenking bij het Monument in het Engelse Werk op vrijdag 2 oktober begint om 10.30 uur. De plechtigheid duurt ongeveer 30 minuten. De veteranen zijn uitgenodigd om daarna mee te gaan voor een kopje koffie en een ontmoeting met de kinderen van de hoogste klassen van De Brug.
Zij die deel willen nemen aan de erewacht, gaarne 10.15 uur aanwezig. Tenue: veteranentenue / DT-1 (groot model). We stellen het op prijs om vooraf te weten wie komt (info@veteranenzwolle.nl).

Draaiboek:
Aanvang plechtigheid: 10.30 uur .
Welkomstwoord door de heer E. Kloppenburg, directeur
10.35 uur
– Taptoe
– 2 minuten stilte
– Wilhelmus
– Kinderen vertellen wat ze de afgelopen weken gehoord en gevoeld hebben n.a.v. de lessen over WOII en de herdenking.
– Gedichten door 2 leerlingen van de Brug.
10.45 uur
Leggen van de bloemstukken:

  1. Wethouder R.E. de Heer namens de gemeente Zwolle
  2. De heer E. Kloppenburg met 2 leerlingen namens de Brug
  3. Bloemen door groep 8 van de Brug

Dankwoord door directeur de heer E. Kloppenburg, namens de school.
11.00 uur      Defilé en einde herdenking
Voor meer informatie over het monument, zie pagina

De oorlog ver weg 1949 – 1962

De oorlog ver weg  Omslag boekOp vrijdag 14 augustus heeft burgemeester H.J. Meijer van Zwolle het eerste exemplaar van De oorlog ver weg 1949 – 1962, geschreven door Gerrit ter Haar, ontvangen.

Zwollenaar Gerrit ter Haar dook voor de ‘Oorlog ver weg 1949-1962’ opnieuw in de historie van Nederlands Indië en geeft een waarheidsgetrouw beeld van de gebeurtenissen aan de hand van feiten en boeiende interviews. Gerrit ter Haar interviewde betrokkenen en oud-strijders en haalde de feiten boven tafel. In het eerste deel, ‘De oorlog ver weg 1942-1949’ schetst ter Haar een waarheidsgetrouw beeld van de oorlogsjaren en de eerste jaren er na. Een inkijkje in de ervaringen van burgers en militairen. Een vervolg kon niet uitblijven. De verstrekkende gevolgen van de oorlog lieten immers diepe sporen na. Zowel politiek als in de veelal verwoeste levens van betrokkenen. Ter Haar sprak met oud-strijders en familieleden uit onder meer Kampen, Heino, Raalte, Nieuwleusen, Dalfsen, Hattem, Deventer en Zwolle. Verhalen die van tijd tot tijd door merg en been gaan en tegelijkertijd ontroeren. Verhalen waar je stil van wordt. Vertelt door de ogen van de betrokkenen zelf. Een boek voor jong en oud.

‘De Oorlog ver weg 1949-1962’ is te bestellen via http://scholtenuitgeverij.nl/product/de-oorlog-ver-weg-1949-1962/ of telefonisch 038 3030 223.

Als u bij uw bestelling het woord ‘veteraan’ vermeldt steunt u de “Stichting Oud Militairen en veteranen Zwolle”.

En weer een stap voorwaarts…..

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen vernemen, heeft een werkgroep een plan van aanpak uitgewerkt, gebaseerd op de 3 primaire doelstellingen: aanwezigheid bij herdenkingen en vieringen, de jeugd informeren door deelname in het landelijke project “veteraan in de klas”, en last but not least onderlinge collegiale ondersteuning waar gewenst. De eerste stap is het versterken van het bestuur met coördinatoren voor de afzonderlijke doelstellingen. Dat zijn Roel Broeksma en Jef Bolders voor Herdenkingen, Franklin Kramer voor Veteraan in de Klas en Eric de Haan voor Nuldelijnsondersteuning. Er wordt nog gezocht naar een coördinator voor activiteiten voor versterking van de onderlinge verbondenheid en naar mensen voor ondersteunende taken zoals ledenadministratie, beheer website en social media. Heeft u belangstelling voor één van deze functies of vragen? Neem contact met ons op. Voor meer informatie, zie pagina.