Nabestaanden bij herdenking monument Haersterveerweg

Monument HaersterveerwegMonument op de schietbaan Berkum is een monument aan de Haersterveerweg in Zwolle dat is opgericht ter nagedachtenis aan zeven burgers die op 13 oktober 1944 zijn gefusilleerd als represaille voor een verzetsdaad. Op  13 oktober j.l. is er de jaarlijkse herdenking gehouden en nabestaanden van Jacob Tensen en Willem Jan Tensen waren hierbij aanwezig, onderstaand hun reactie.
Voor meer achtergrond informatie over de gebeurtenis tijdens WO II, waar de namen van de gebroeders Tensen worden benoemd, zie http://www.genne.nl/html/het_onderduikschip_deel_1.htm

Het was 13 oktober een bijzondere dag om mee te mogen maken en ook ontroerend. Mijn schoonouders G.Vermeer en L.Vermeer-Tensen (nicht van gefusilleerde Willem Jan en Jacob Tensen) zijn verrast en dankbaar voor de vriendelijke en belangstellende wijze waarop u en uw collegae veteranen ons hebben ontvangen en begeleid. De bijdrage van de schoolkinderen en uw aanwezigheid als groep veteranen gaf een speciaal accent bij deze herdenking waarbij het een respectvolle en memorabele bijeenkomst was. Bram Dittmer.


Verslag herdenking:

Kranslegging 13102015Foto’s zie: ZwolleNu.
Op dinsdag 13 Oktober j.l. hebben kinderen van de OBS De Campherbeek en PCBS De Duyvencamp de 7 slachtoffers herdacht, die op 13 Oktober 1944 op de “Schietbaan” aan de Haersterveerweg, werden gefusilleerd door de Duitse bezetters als represaille voor een verzetsdaad aan het spoor. Bij de herdenking waren naast de groepen 7 en 8 van de beide scholen ook aanwezig de wethouder van de Gemeente Zwolle, Hr. Filip van As, een erewacht bestaande uit 8 vertegenwoordigers van de SOMZ, en heel speciaal, nabestaanden van de twee broers Tensen die daar zijn geëxecuteerd. Voorafgaande aan de ceremonie hield de directeur van de Duyvencamp, Mw. Clarina Streuer, een korte speech en droegen enkele kinderen gedichten voor over de betekenis van vrijheid, verdriet en 1 minuut stilte. Na de 1 minuut stilte, het hijsen van de vlag en het zingen van het Wilhelmus werden er bloemen bij het monument gelegd door de beide scholen, de wethouder, de nabestaanden en alle aanwezige kinderen.
Na de ceremonie werden de nabestaanden en veteranen door De Duyvencamp uitgenodigd voor een kopje koffie en om als veteraan groepsgewijs met de deelnemende kinderen te praten over hun beleving van de herdenking en de ervaringen van de veteranen. Dit was een hele leuke en interessante ontmoeting, wat door eenieder en in het bijzonder door Mw. Dittmer als nabestaande (nicht) van de slachtoffers Jakob en Willem Jan Tensen en haar familie enorm werd gewaardeerd. Complimenten voor de organiserende onderwijzers van de scholen, Hr Anton Klunder en Jan Jansen.

Kruis van de Federatie van Europese Oud-Strijders

Europees_Kruis_van_Oud-StrijdersOp zaterdag 24 oktober 2015 heeft kltz b.d. dhr H.W.F. Scholte tijdens de ALV van de Unie van Nederlandse Veteranen in Bronbeek, het Europa Kruis “opgespeld” gekregen. Namens het bestuur van harte gefeliciteerd.

Het Kruis van Federatie van Europese Oud-Strijders, vaak in het Frans als het “Croix de la Confédération Européenne des anciens Combattants” aangeduid, is een particuliere onderscheiding. De “Confédération Européenne des Anciens Combattants”, een organisatie die na de Eerste Wereldoorlog werd opgericht verleent het kruis aan oud-strijders die zich inzetten voor vrede, de verdediging van de beschaving en de vrijheid, een verenigd Europa en het bewust maken van de volgende generaties van de opofferingen en verschrikkingen die oorlog met zich meebrengt. De gedecoreerden moeten een “carte d’ancien combattant”, een oud-strijderspas bezitten of een oorlogsonderscheiding dragen. Het kruis wordt ook door Nederlandse en Belgische veteranen gedragen. Het heeft geen officiële status en militairen in actieve dienst mogen deze onderscheiding niet opspelden. Het rood-wit-blauwe kruis met de vier gouden stralen in de armen wordt aan een blauw lint met de sterrenkrans van de Europese vlag gedragen. Aan de onderscheiding is ook een diploma verbonden.

Bestuurswisseling

VoorzittershamerNa 5 jaar voorzitterschap draagt Ted Hielckert samen met twee bestuursleden, Cor de Jong en Henk Blom, het stokje over aan een nieuwe generatie veteranen. Op vrijdagavond 9 oktober, tijdens de maandelijkse soosavond, worden zij opgevolgd door Fons Aarendonk (voorzitter) en Roel Broeksma (secretaris/penningmeester), bijgestaan door nog 3 jonge veteranen, Jef Bolders, Franklin Kramer en Eric de Haan. De stichting vertegenwoordigt ca 750 veteranen en oud-militairen woonachtig in Zwolle.
Uit een j.l. gehouden enquête blijkt dat vele veteranen in Zwolle blij zijn met de inzet van de gemeente Zwolle voor een samenleving waarin Zwollenaren zich bewust zijn van de rol van veteranen in die samenleving. Dat betekent dat Zwolse veteranen de Zwolse samenleving graag wat ‘teruggeven’ voor de erkenning en waardering die zij krijgen.

SamenSluit u bij ons aan en laten we onze krachten bundelen, in het belang van onderlinge steun en bijdrage aan de samenleving. (Contactformulier) De bestuurswisseling vindt plaats in De Terp aan de Radewijnstraat 2 te Zwolle, aanvang 19.30 uur. Zwolse veteranen en oud-militairen, u bent van harte uitgenodigd.

Herdenking bij het Monument in het Engelse Werk

Monument Engelse WerkDe gemeente en de basisschool De Brug hebben besloten dat de herdenking bij het Monument in het Engelse Werk op vrijdag 2 oktober begint om 10.30 uur. De plechtigheid duurt ongeveer 30 minuten. De veteranen zijn uitgenodigd om daarna mee te gaan voor een kopje koffie en een ontmoeting met de kinderen van de hoogste klassen van De Brug.
Zij die deel willen nemen aan de erewacht, gaarne 10.15 uur aanwezig. Tenue: veteranentenue / DT-1 (groot model). We stellen het op prijs om vooraf te weten wie komt (info@veteranenzwolle.nl).

Draaiboek:
Aanvang plechtigheid: 10.30 uur .
Welkomstwoord door de heer E. Kloppenburg, directeur
10.35 uur
– Taptoe
– 2 minuten stilte
– Wilhelmus
– Kinderen vertellen wat ze de afgelopen weken gehoord en gevoeld hebben n.a.v. de lessen over WOII en de herdenking.
– Gedichten door 2 leerlingen van de Brug.
10.45 uur
Leggen van de bloemstukken:

  1. Wethouder R.E. de Heer namens de gemeente Zwolle
  2. De heer E. Kloppenburg met 2 leerlingen namens de Brug
  3. Bloemen door groep 8 van de Brug

Dankwoord door directeur de heer E. Kloppenburg, namens de school.
11.00 uur      Defilé en einde herdenking
Voor meer informatie over het monument, zie pagina